Bainimid leas as fianáin chun oibriú RepairMyStuff.ie.ie a fheabhsú.

Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán. Féadfar aon cheist faoi ghné ar bith den suíomh idirlín seo a sheoladh chuig Nial O’Connor, Seirbhísí Comhshaoil, Comhairle Contae Mhuineacháin – noconnor@monaghancoco.ie.

    Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.