Bainimid leas as fianáin chun oibriú RepairMyStuff.ie.ie a fheabhsú.

Fianáin

Ar nós mórán suímh eile, baineann RepairMyStuff.ie leas as “fianáin” chun do phearsa a cheangal le do chuairteanna chuig an suíomh, an cleachtas síniú isteach a shimpliú, cuntas a choimeád ar do roghanna agus an úsáid a bhaintear as an suíomh a rianú. Blúirí beaga eolais is ea fianáin atá stóráilte ag an mbrabhsálaí ar thiomántán cruaidh do ríomhaire. Tá rogha ag an mbrabhsálaí bac a chur le suímh idirlín ag baint leas as fianáin (mínítear é seo ar scáileán nó leabhrán cabhrach an bhrabhsálaí), ach bíodh a fhios agat go bhféadfadh sé seo feidhmíocht an tsuímh nó suímh eile a laghdú. Ar nós gach aon suíomh, bíonn ár bhfreastalaithe ag taifeadadh ‘comhaid loga’, mar a mbíonn eolas ar mhéad agus saintréithe an trácht a bhíonn ar ár suíomh m.sh. seoladh IP, líon na leathanach feicthe agus an tréimhse a caitheadh ar an suíomh. Bainimid leas as comhaid loga chun pictiúr den úsáid a chruthú ionas go mbeimid in ann monatóireacht a dhéanamh ar an seirbhís agus í a fheabhsú. Ní féidir tú a aithint ó na comhaid loga.

Athdhíriú AdWords

Bailíonn fianáin dírithe nó bolscaireachta an t-eolas gan ainm agus baintear leas astu chun go mbeidh baint níos mó ag an bhfógraíocht leatsa. Cuimhnítear air nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh idirlín agus roinntear an t-eolas úd le lucht fógraíochta. Ní mhalairtítear aon eolas a d’fhéadfaidh tú féin a aithint go pearsanta. Baineann RepairMyStuff.ie leas as an seirbhís athmhargaidh Google AdWords chun fógraíocht a chur, ar shuímh an tríú duine, chucu siúd a thugann cuairt ar RepairMyStuff.ie. De ghnáth is fógra a bhíonn ann ar shuíomh idirlín atá i nGréasán Cuardaigh Google. Baineann díoltóirí tríú duine, Google san áireamh, úsáid as fianáin chun fógraí a sheoladh a bhíonn bunaithe ar na cuairteanna a thug an faighteoir ar shuímh idirlín RepairMyStuff.ie. Ní bhailíonn ná ní stórálann Google aon eolas pearsanta. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh gan bhaint leis na fianáin atá ag AdWords Remarketing má théann tú chuig an leathanach atá acu féin don chúram úd.

Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.