Bainimid leas as fianáin chun oibriú RepairMyStuff.ie.ie a fheabhsú.

CÉN FÁTH DO GHNÓ A CHLÁRÚ?

RepairMystuff.ie is an all-island repair directory platform. We are committed to supporting small businesses that offer repair services in their local community. We want to act as a central hub on the web for all Repair related queries.

Má tá gnó Deisiúcháin agat, aon áit in Éirinn, ba bhreá linn cloisint uait.

Ríomhairí, fóin póca, fearas, éadaí, siúinéireacht, troscán agus feisteas, leathar agus bróga, uaireadóirí agus seodra, uirlisí ceoil, trealamh gairdín, trealamh spórt agus rothar, sin cuid de na catagóirí atá againn faoi láthair. Má tá a leithéid de ghnó agatsa, nó má tá seirbhís éigin eile agat, ba bhreá linn tú a chlárú. Tá catagóir amháin nach féidir a chlárú faoi láthair agus sin cúrsaí mótair.

Is deascéal é go bhfuil sé saor in aisce, mar tá tacaíocht ag an suíomh seo ón gComhairle Contae áitiúil agus An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil trín Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla agus An Clár Náisiúnta Seachanta Dramhaíola. Ní iarraimid ort ach do chuid sonraí a uasdátú is a athbhreithniú in aghaidh na bliana, ionas go mbeidh an t-eolaí suas chun dáta.

Tosaigh anois, tá treoir ar fáil anso...

Nó líon isteach na sonraí:

Do shonraí Gnó:

Cláraigh saor in aisce chun níos mó gnólachtaí a cuir isteach. (le feiceáil ar ár suíomh gréasáin)

    Tionscadal é seo de chuid Comhairle Contae Mhuineacháin, údaráis eile áitiúla, An Gréasán Seachanta Údarás Áitiúla (LAPN), An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an tionscal deisiúchán.